Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı

İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programının amacı; beslenme alanında toplumsal sorunları analiz edebilecek, yaratıcı düşünceyi ön plana çıkaran, toplumun beslenme ve sağlık sorunlarına çözüm üretebilecek yeterliğe sahip diyetisyenler yetiştirmektir. Yapılan çalışmalarda, doğumdan itibaren bireyin beslenme şeklinin bazı kronik hastalıkların oluşma riskini arttırabileceği ortaya koyulmuştur. Çocuk ölümlerine neden olan birçok hastalığın temelindeki asıl sorun da beslenme yetersizliği olarak görülmektedir. Tüm bu nedenlerden ötürü döllenmeden başlayarak yaşamın her döneminde organizmanın anatomik, fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin bilinmesi, bu doğrultuda beslenme ilkelerinin uygulatılması ve daha erken yaşlarda doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması çok önemlidir. Bunların yanında hastalık ve sağlık durumlarında bireyler ve gruplar için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda beslenme planlarının yapılmasını, hastaya ve hastalığa özel diyetlerin geliştirilmesini ve düzenlenmesini sağlayan, bu diyetlerin uygun şekilde hazırlanmasının denetimini yapabilen özgürlükçü, bilimsel, bağımsız düşünebilen, etik değerlere bağlı ve alanındaki yenilikleri izleyen diyetisyenler yetiştirmek amacıyla İstanbul Atlas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı oluşturulmuştur. Bu doğrultuda Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı; diyetetik biliminin ışığında klinik bulgularına uygun beslenme programını planlayan, uygulatan, hastayı eğiten ve izleyen uzmanlaşmış “klinik diyetisyen” ve alanda uzman akademisyenler tarafından verilen eğitimlerle özellikle “diyabet diyetisyeni” yetiştirmeye olanak sağlayacaktır.

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programının eğitim ve öğretim programında yer alan dersler ve içerikleri, beslenme ve diyetetik alanında yapılan bilimsel ve güncel araştırmalarda ortaya koyulmuş yeni bilgilerle sürekli yenilenmektedir. Bu programda yer alan dersler, alanlarında başarılarını kanıtlamış deneyimli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.