İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans programının amacı; insanlığın teknolojik ilerlemesinin önemli bir kısmı Elektrik Elektronik Mühendisliği sayesinde olmuştur. Elektrik ve Elektronik Mühendisleri bilim, teknoloji ve sağduyu tabanlı bir tasarım sürecini tüketici ürünleri, elektronik bileşenler, mikroçipler, bilgisayarlar, sinyal işleme, güç sistemleri, telekomünikasyon, robotik, ulaşım sistemleri ve benzerlerini tasarlamak ve gerçekleştirmek için kullanırlar.

Dünya genelinde önümüzdeki süreçte ekonomik büyümeye en çok katkı sağlayacak ve geleceği şekillendirecek teknolojiler mobil İnternet, bilgisel süreçlerin otomasyonu, nesnelerin İnterneti, bulut teknolojileri, robotik, otonom ve yarı-otonom araçlar, genomik dizimleme teknolojileri, enerji depolama, 3 boyutlu yazıcılar, ileri malzemeler ve yenilenebilir enerjidir. Bu teknolojilerin hemen hepsi Elektrik Elektronik Mühendisliği ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilidir. Bu bağlamda, elektrik ve elektronik mühendisliği yüksek lisans mezunlarına günümüzde olan ihtiyacın gelecekte de artarak süreceği aşikardır.