İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Doktora programının amacı; Toplumun ihtiyaç duyduğu hizmetlerin sunulabilmesi için, psikologların ihtiyaç duyulan hizmetleri öğrenebilmesi ve yeterlilik kazanması gerekmektedir. Bu doğrultuda psikoloji bölümü mezunlarının bilgi ve becerilerini ileri düzeye taşıyabilmelerine olanak sağlayacak uygun eğitim programlarına ihtiyaç vardır. Küreselleşmeyle birlikte toplumsal değişikliklerin yaşanması ve toplumu oluşturan bireylerin bu değişikliklere adapte olma süreci, zorlanmaları da beraberinde getirmektedir.

Yaşanan bu zorlanmalar için topluma hizmet edebilecek donanımlı, etik değerlere sahip, araştırma yapabilen, araştırma sonuçlarını toplumun yararına olacak şekilde yorumlayabilen, bilgi ve becerilerini aktarma yeteneğine sahip uzman ve akademisyen psikolog ihtiyacı vardır. Bu durum, toplumun ve akademinin ihtiyaçlarına yanıt verecek akademisyen psikolog ve hizmet verecek uzman psikolog sayısının artırılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Psikoloji doktora programı; geleceğin psikologlarını yetiştirerek yetkin akademisyen ihtiyacının karşılanmasını sağlamaktadır.