İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programının amacı; son yüzyılda sürekli gelişim göstermiş olan genetik bilimi tıbbi, zirai, adli, biyoteknoloji, veterinerlik, mühendislik vb. birçok sahada moleküler biyoloji, biyokimya, fizyoloji ve genetik gibi bilim dalları ile birlikte gerçekleştirilen multidisipliner çalışmalar sayesinde ivme kazanarak gelişimini sürdürmektedir.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik sağlık alanında da kadın hastalıkları ve doğum, onkoloji, hematoloji, üroloji, romatoloji, immünoloji gibi bilim dalları ile tanı ve tedavi için sürekli dirsek teması halindedir. Tedavisi mümkün olan/olmayan Genetik hastalıklar için erken teşhis, prenatal genetik tanı ve preimplantasyon genetik tanı çok büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde akraba evliliklerinin yüksek oranlarda gerçekleşmesi ve bazı tek gen hastalıkları yönünden yüksek taşıyıcılık bulunması (Akdeniz anemisi, FMF vb.) genetik hastalıkların önlenmesinde rol alacak daha fazla yetişmiş bilim insanı ve akademisyene ihtiyaç doğurmaktadır. Son yıllarda kanser gibi konjenital olmayan genetik hastalıkların tedavisinde her geçen gün yeni akıllı ilaçlar tasarlanmaktadır.

Bu akıllı ilaç tedavisinin öngörüsü için somatik mutasyon/ların varlığı yokluğu ve kombinasyonunda tıbbi genetik aktif rol almakta ve her geçen gün bu konuda temel bilgi ve pratiğe sahip daha fazla tıbbi genetik uzmanına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenlerle ülkemizin sağlık alanında genetik hastalıkların tanı, tedavisi ve akademik olarak iyi yetişmiş bilim insanları sağlayarak akademisyen olarak görev alan, ulusal ve/veya uluslararası yayın yapan mezunlar yetiştirmektir.